Álláshirdetés
Mód.: 2008-11-24

Szent István Egyetem

                       

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. - alapján

pályázatot hirdet

Szent István Egyetem Víz- és Környezetgazdálkodási Kar
Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet

adjunktus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2009.09.15. - 2013.06.01. .ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő.

A munkavégzés helye:

Békés megye, 5540 Szarvas, Szabadság út 1-3.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

a felsőfokú oktatásban a gazdaság- és társadalomtudomány diszciplína szakterülethez tartozó gyakorlatok, szemináriumok tartása; hallgatói feladatok értékelése, hallgatók egyéni irányítása a tárgyfelelős oktató útmutatása mellett; egyes oktatásszervezési feladatok ellátása, szakdolgozat konzultálás; rendszeres tananyag fejlesztés, részvétel az intézet szakmai munkájában, közéleti tevékenységében; önképzés, részvétel a szakmai továbbképzéseken.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény , valamint a SZIE Kollektív Szerződés rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

§         Egyetem, PhD,

§         szakmai - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

§         felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

§         magyar állampolgárság; büntetlen előélet; cselekvőképesség;

 

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

§         Oktatási területnek megfelelő szakirányú végzettség és tudományos fokozat (PhD); legalább 1 idegen nyelvből középfokú "C" típusú általános nyelvvizsga, tárgyalási szintű nyelvtudás.

Elvárt kompetenciák:

§         Kiváló szintű kiváló kommunikációs és probléma megoldó képesség; precizitás.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§    M otivációs levél; szakmai önéletrajz; publikációs lista; bizonyítványok, tanúsítványok másolata; 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2009. szeptember 15. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2009. szeptember 7.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Takácsné dr. Hájos Mária nyújt, a 06/66/312-774 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Szent István Egyetem címére történő megküldésével (5540 Szarvas, Szabadság út 1-3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: R-1105-12/2009, valamint a munkakör megnevezését: adjunktus.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

SZIE Foglalkoztatási Követelményrendszere szerint.

A pályázat elbírálásának határideje: 2009. szeptember 14.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         SZIE honlapján (www. szie.hu/álláspályázatok) - 2009. augusztus 14.

  • Kari hirdetőtábla - 2009. augusztus 14.
  • SZIE TSEK honlap (www.tsf.hu)

 

Intézmény   Szabályzatok   Tessedik Napló   Tessedik Értesítő   Dokumentum letöltés
Neptun   HÖK   Könyvtár   Informatikai bejelentő   Telefonkönyv   Képeskönyv
Tessedik Sámuel Főiskola 5540 Szarvas, Szabadság út 2.