A projekt
Mód.: 2007-07-12
A minőségirányítási rendszer kidolgozása a "Dél-alföldi felsőoktatási intézmények benchmarking alapú minőségértékelési rendszerének kialakítása" című projekt keretében valósult meg. Főiskolánk a Szegedi Tudományegyetemmel, és az Eötvös József Főiskolával konzorciumot alkotva nyerte meg a HEFOP vonatkozó pályázatát.

A projekt hivatalosan a 2005. február 25-én, Szegeden megrendezett "Párbeszéd konferenciával" kezdődött, és a 2007. február 23-án szintén Szegeden tartandó záró konferenciával ért véget. A két éves szakmai munka a következő munkafázisokon keresztül valósította meg a konzorciumi célkitűzéseket.

Az előkészítés során az ütemterv került kialakításra, és többszintű képzéseken megtörtént a résztvevők felkészítése.

Ezt követte a modellalkotási fázis, amelyben a felsőoktatásra általánosan alkalmazható mérő és értékelő rendszermodell került kialakításra. A TSF szakértői konzorciumi partnereikkel egy merőben új rendszermodellt alkottak. Két - a vállalati szférában jól ismert értékelő, irányító - eszköz egymásra építésével és felsőoktatásra történő adaptálásával teremtették meg a főiskola minőségirányítási rendszerének módszertani hátterét. Az egyik a MAB által is preferált EFQM (European Foundation for Quality Management) alapú önértékelés, a másik a BSC (Balanced Scorecard) alapú cél- és mutatószám menedzsment.

A következő lépés a TSF adottságait figyelembe vevő intézmény-specifikus rendszer kialakítása volt.

A szisztéma főiskola egészére történő kiterjesztése előtt a Mezőgazdasági Víz- és Környezetgazdálkodási Főiskola Kar pilot program (szűkített teszt verzió) lefolytatására kapott felkérést. A sikeres pilot projekt eredményeinek visszacsatolásával a minőségirányítási rendszer dokumentációs, és szakmai háttere elkészült.

Az Konformitás tanúsító cég által lefolytatott auditot követően a minőségirányítási rendszer főiskolánk egészére történő kiterjesztése megvalósulhat.Intézmény   Szabályzatok   Tessedik Napló   Tessedik Értesítő   Dokumentum letöltés
Neptun   HÖK   Könyvtár   Informatikai bejelentő   Telefonkönyv   Képeskönyv
Tessedik Sámuel Főiskola 5540 Szarvas, Szabadság út 2.