Keresés a Tessedik Értesítőkben
Mód.: 2005-01-25

Keresett szó/szavak:


Tessedik Értesítő 2003-05-28 száma
 
Határozat sorszáma/kelteHatározat tárgyaA végrehajtás (bevezetés) határidejeFelelõse
18 / 2003-05-28A Tessedik Sámuel Főiskola Főiskolai Tanácsa tudomásul veszi a gazdasági főigazgató tájékoztatóját a Tessedik Sámuel Főiskola Gazdasági Főigazgatóság munkájáról. A vezetői cikluszáráskor készüljön a Gazdasági Főigazgatóság munkájáról írásos elemző értékelés.folyamatosTóth László gazdasági főigazgató
19 / 2003-05-28A Tessedik Sámuel Főiskola Főiskolai Tanácsa a 2002. évi költségvetési beszámolót elfogadja.azonnalTóth László gazdasági főigazgató
20 / 2003-05-28A Tessedik Sámuel Főiskola Főiskolai Tanácsa javasolja Dr. Gulyás László főiskolai tanár oktatási rektorhelyettesi, Dr. Izsáki Zoltán egyetemi tanár tudományos és külkapcsolatok rektorhelyettesi, Horváthné dr. Kepenyes Edit főtitkári, Tóth László gazdasági főigazgatói, Virág Ferenc gazdasági főigazgató-helyettesi kinevezését.2003-06-26Dr. Patay István főiskolai rektor
21 / 2003-05-28A Tessedik Sámuel Főiskola Főiskolai Tanácsa a Tessedik Sámuel Főiskola lakásgazdálkodási szabályzatát a jegyzőkönyvi kiegészítésekkel elfogadja. 2003-06-01Tóth László gazdasági főigazgató
22 / 2003-05-28A Tessedik Sámuel Főiskola Főiskolai Tanácsa tudomásul veszi a Felnöttképzési Központ szervezeti és működési szabályzatát. A Felnőttképzési Központ igazgatója készítsen a központ gazdálkodásáról beszámolót; 2003. december 31-ig tájékoztassa a Főiskolai Tanácsot a Felnőttképzési Központ gazdálkodásáról.2003-12-31Sipos-Józsa Gábor mb. FK igazgató
23 / 2003-05-28A Tessedik Sámuel Főiskola Főiskolai Tanácsa a Tessedik Sámuel Főiskola Hallgatói Önkormányzata szervezeti és működési szabályzatának korrekcióját tudomásul veszi.azonnalJusztin Balázs FHÖK elnök
24 / 2003-05-28A Tessedik Sámuel Főiskola Főiskolai Tanácsa a Tessedik Sámuel Főiskola felvételi szabályzatának korrekcióját elfogadja.2003. május 28., kari szabályzatmódosítások: Június 30.Dr. Gulyás László oktatási rektorhelyettes
25 / 2003-05-28A Tessedik Sámuel Főiskola Főiskolai Tanácsa a Tessedik Sámuel Főiskola diákigazolvánnyal kapcsolatos feladatok ellátásáról szóló szabályzata módosítását a jegyzőkönyvi kiegészítéssel elfogadja.2003-05-28Dr. Gulyás László oktatási rektorhelyettes
26 / 2003-05-28A Tessedik Sámuel Főiskola Főiskolai Tanácsa megbízza az előterjesztett névsor szerint a Tessedik Sámuel Főiskola Választási Elnökségét és Választási Bizottságait az SzMSz-ben meghatározott feladatok ellátásával. A megbízások 2003. december 31-ig szólnak.2003-05-28Horváthné dr. Kepenyes Edit főtitkár, Választási Elnökség, Választási Bizottságok
27 / 2003-05-28A Tessedik Sámuel Főiskola Főiskolai Tanácsa a TSF Jó tanuló – jó sportoló kitüntetést adományozza Debreczeni Dezsőnek a Pedagógiai Kar IV. évfolyamos tanító szakos hallgatójának, háromszoros Világbajnok, többszörös Európa Bajnok és tizenhatszoros Magyar Bajnok kick-boksz versenyzőnek és Nagy Tamásnak a Gazdasági Kar I. évfolyamos gazdálkodás szakos hallgatójának a Békési Kézilabda Club NB-I-es, junior válogatott kézilabda játékosának.azonnalDr. Wébel Dezső főtitkár
28 / 2003-05-28A Tessedik Sámuel Főiskola Főiskolai Tanácsa elfogadja, hogy a Tessedik Sámuel Főiskola Gazdasági Főiskolai Karán a személyügyi szervező szakos képzés a 2004/2005. tanévtől humán erőforrás menedzser szakon folyik tovább "felfutó" rendszerben.2003. május, illetve folyamatosGazdasági Főiskolai Kar főigazgatója
29 / 2003-05-28A Tessedik Sámuel Főiskola Főiskolai Tanácsa a Gazdasági Főiskolai Kar főigazgatói pályázatát az előterjesztés szerint elfogadja.azonnalDr. Wébel Dezső főtitkár

Intézmény   Szabályzatok   Tessedik Napló   Tessedik Értesítő   Dokumentum letöltés
Neptun   HÖK   Könyvtár   Informatikai bejelentő   Telefonkönyv   Képeskönyv
Tessedik Sámuel Főiskola 5540 Szarvas, Szabadság út 2.