Keresés a Tessedik Értesítőkben
Mód.: 2005-01-25

Keresett szó/szavak:


Tessedik Értesítő 2004-03-24 száma
 
Határozat sorszáma/kelteHatározat tárgyaA végrehajtás (bevezetés) határidejeFelelõse
1 / 2004-03-24A Tessedik Sámuel Főiskola Tanácsa a Halászati szakirányú továbbképzési szak indításával egyetért és hozzájárul ahhoz, hogy a főiskolai rektor a Főiskolai Tanács döntéséről tájékoztassa az oktatási minisztert, kérve a képzés indításának az Oktatási Közlönyben történő közzétételét.2004. február 28.Dr. Bukovinszky László főigazgató
10 / 2004-03-24A Tessedik Sámuel Főiskola Tanácsa a Tessedik Sámuel Főiskola 2004. évi költségvetési felosztását átmeneti hatállyal elfogadja. A költségvetéssel kapcsolatos jogszabály kihirdetését követő 1 hónapon belül, de legkésőbb 2004. augusztus 31-ig a Főiskolai Tanács áttekinti az elfogadott határozatot.2004. augusztus 31.Tóth László gazdasági főigazgató
11 / 2004-03-24A Tessedik Sámuel Főiskola Tanácsa az akkreditációs követelményrendszer – éves jelentést elfogadja és megbízza az oktatási rektorhelyettest, hogy azt a MAB által megszabott határidőre és formában a MAB részére továbbítsa.2004. március 31.Dr. Gulyás László oktatási rektorhelyettes
12 / 2004-03-24A Tessedik Sámuel Főiskola Tanácsa az alábbi személyek kitüntetését javasolja: Magyar Felsőoktatásért Emlékplakett: Dr. Gurzó Imre főiskolai tanár. Magyar Köztársasági Bronz Érdemkereszt: Dr. Ujfaludi László főiskolai docens. Megbízza a főtitkárt, hogy a javaslatokat terjessze fel az illetékes állami szervekhez. A Tessedik Sámuel Főiskola Tanácsa a Tessedik Sámuel Főiskola kitüntetéseit adományozza: TSF Díszpolgára (évi 1): Milota Vertáková. TSF Aranygyűrű (évi 1): Szakács Mihályné dr. főiskolai tanár. TSF Arany Érem (évi 1): Dr. Nagy Imre főiskolai tanár. TSF Ezüst Érem (évi 2): Dr. Kalmárné dr. Vass Eszter főiskolai tanár, Nagy Béláné főiskolai docens. TSF Díszérme (évi 3): Dr. Szakács Attila főiskolai tanár, Dr. Krizsán József főiskolai docens, Dr. Jenser Gábor c. egyetemi tanár. Tessedik Sámuel Főiskoláért-díj (évi 6): Dr. Máthé Ilona főiskolai docens, Takácsné dr. Hájos Mária főiskolai tanár, Bobné Chlebik Márta főiskolai adjunktus, Kiss Margit főiskolai adjunktus, Szedljak Lászlóné gazdasági igazgató, Szedmák Attila osztályvezető. Tessedik Sámuel Főiskola Ifjúságáért-díj (évi 5): Szabó Gergő, Bakó Dániel, Jusztin Balázs, Takács Anita, Mészáros Mária. TSF Kiváló Dolgozója (évi 8): Kovácsné Bányai Julianna osztályvezető, Gábor Gyula szakoktató, Molnár András oktatástechnikus, Kóczy Kálmánné tanító, Kepenyes Györgyné logopédus, Fazekasné Kiss Erika tanulmányi előadó, Ország László könyvtárvezető, Batári Lajos anyagbeszerző. TSF Rektori Elismerő Oklevél (évi 5): Szalontainé Unyatinszki Eleonóra tan. előadó, Dr. Lakatos Vilmos főiskolai docens, Szebedinszky Pálné előadó, Zsiga Jánosné adminisztrátor, Gyebnár Brigitta főiskolai adjunktus, Takácsné Bán Erzsébet könyvtáros. TSF címzetes főiskolai docensi cím: Halmos Miklósné2004. március 31.Horváthné dr. Kepenyes Edit főtitkár
13 / 2004-03-24A Tessedik Sámuel Főiskola Tanácsa a Tessedik Sámuel Főiskola 2003. évi kutatási-fejlesztési tevékenységéről készült beszámolót elfogadja.azonnalDr. Izsáki Zoltán tudományos rektorhelyettes
14 / 2004-03-24A Tessedik Sámuel Főiskola Tanácsa a Tessedik Sámuel Főiskola Felvételi szabályzatának módosításait a jegyzőkönyvi kiegészítésekkel elfogadja.azonnalDr. Gulyás László oktatási rektorhelyettes
15 / 2004-03-24A Tessedik Sámuel Főiskola Tanácsa a Tessedik Sámuel Főiskola Közbeszerzési szabályzatának módosítását a jegyzőkönyvi kiegészítésekkel elfogadja.azonnalTóth László gazdasági főigazgató
16 / 2004-03-24A Tessedik Sámuel Főiskola Tanácsa a Felnőttképzési Központ igazgatói állására kiírandó pályázat szövegét elfogadja. Megbízza a főtitkárt, hogy a szöveget tegye közzé az Oktatási Közlönyben.azonnalHorváthné dr. Kepenyes Edit főtitkár
17 / 2004-03-24A Tessedik Sámuel Főiskola Tanácsa a Tessedik Sámuel Főiskola Hallgatói Önkormányzatának 2003. évi II. félévi költségvetési beszámolóját elfogadja.azonnalFórizs Boglárka FHÖK elnök
18 / 2004-03-24A Tessedik Sámuel Főiskola Tanácsa a Tessedik Sámuel Főiskola Szervezeti és működési szabályzata 1. sz. mellékletének módosítását a jegyzőkönyvi kiegészítésekkel elfogadja.azonnalDr. Barta Árpád főigazgató, Horváthné dr. Kepenyes Edit főtitkár
19 / 2004-03-24A Tessedik Sámuel Főiskola Tanácsa támogatja az Agrárkereskedelmi menedzserasszisztens felsőfokú szakképzés indítását a Tessedik Sámuel Főiskolán.azonnalDr. Bukovinszky László főigazgató
2 / 2004-03-24A Tessedik Sámuel Főiskola Tanácsa a Gépipari mérnökasszisztens felsőfokú szakképzési szak indításával egyetért és hozzájárul ahhoz, hogy a főiskolai rektor a Főiskolai Tanács döntéséről tájékoztassa az oktatási minisztert, kérve a képzés indításának az Oktatási Közlönyben történő közzétételét.2004. február 28.Dr. Vermes Pál főigazgató
20 / 2004-03-24A Tessedik Sámuel Főiskola Tanácsa hozzájárul ahhoz, hogy a főiskolai rektor a hivatalos rektori személygépkocsi akadályoztatása esetén a GVR-756 forgalmi rendszámú gépjárművet hivatalos célra használja rektori megbízatása idejére.azonnalTóth László gazdasági főigazgató
3 / 2004-03-24A Tessedik Sámuel Főiskola Tanácsa a Mezőgazdasági menedzserasszisztens felsőfokú szakképzési szak indításával egyetért és hozzájárul ahhoz, hogy a főiskolai rektor a Főiskolai Tanács döntéséről tájékoztassa az oktatási minisztert, kérve a képzés indításának az Oktatási Közlönyben történő közzétételét.2004. február 28.Dr. Vermes Pál főigazgató
4 / 2004-03-24A Tessedik Sámuel Főiskola Tanácsa a Vadgazdálkodási szakirányú továbbképzési szak indításával egyetért és hozzájárul ahhoz, hogy a főiskolai rektor a Főiskolai Tanács döntéséről tájékoztassa az oktatási minisztert, kérve a képzés indításának az Oktatási Közlönyben történő közzétételét.2004. február 28.Dr. Vermes Pál főigazgató
5 / 2004-03-24A Tessedik Sámuel Főiskola Tanácsa a Vidéki erőforrás-szervező szakirányú továbbképzési szak indításával egyetért és hozzájárul ahhoz, hogy a főiskolai rektor a Főiskolai Tanács döntéséről tájékoztassa az oktatási minisztert, kérve a képzés indításának az Oktatási Közlönyben történő közzétételét.2004. február 28.Dr. Vermes Pál főigazgató
6 / 2004-03-24A Tessedik Sámuel Főiskola Tanácsa egyetért azzal, hogy PEA/1164/P/E/NY/V számú, a PEA keretében kidolgozott projekt pályázat formájában benyújtásra kerüljön az uniós csatlakozással megnyíló pályázati lehetőségre. A Tessedik Sámuel Főiskola az ott előírt saját erőt biztosítja.2004. március 16.Dr. Bíró István főigazgató-helyettes
7 / 2004-03-24A Tessedik Sámuel Főiskola Tanácsa egyetért azzal, hogy PEA/197/P/SZ/K/V számú, a PEA keretében kidolgozott projekt pályázat formájában benyújtásra kerüljön az uniós csatlakozással megnyíló pályázati lehetőségre. A Tessedik Sámuel Főiskola az ott előírt saját erőt biztosítja.2004. március 16.Dr. Köteles Lajos intézetigazgató
8 / 2004-03-24A Tessedik Sámuel Főiskola Tanácsa a Tessedik Sámuel Főiskola 2003. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót a jegyzőkönyvi kiegészítésekkel jóváhagyja.azonnalTóth László gazdasági főigazgató
9 / 2004-03-24A Tessedik Sámuel Főiskola Tanácsa a Tessedik Sámuel Főiskola 2004. évi funkcionális költségvetési tervezetét elfogadja.azonnalTóth László gazdasági főigazgató

Intézmény   Szabályzatok   Tessedik Napló   Tessedik Értesítő   Dokumentum letöltés
Neptun   HÖK   Könyvtár   Informatikai bejelentő   Telefonkönyv   Képeskönyv
Tessedik Sámuel Főiskola 5540 Szarvas, Szabadság út 2.