Keresés a Tessedik Értesítőkben
Mód.: 2005-01-25

Keresett szó/szavak:


Tessedik Értesítő 2004-06-30 száma
 
Határozat sorszáma/kelteHatározat tárgyaA végrehajtás (bevezetés) határidejeFelelõse
17 / 2004-06-30A Tessedik Sámuel Főiskola Tanácsa hozzájárul ahhoz, hogy a főiskolai rektor a hivatalos rektori személygépkocsi akadályoztatása esetén a JMR-764 forgalmi rendszámú gépjárművet hivatalos célra használja rektori megbízatása idejére.azonnalTóth László gazdasági főigazgató
54 / 2004-06-30A Tessedik Sámuel Főiskola Tanácsa javasolja Bobné Chlebik Márta kinevezését a Tessedik Sámuel Főiskola Felnőttképzési Központja igazgatójává.azonnalDr. Patay István főiskolai rektor
55 / 2004-06-30A Tessedik Sámuel Főiskola Tanácsa címzetes főiskolai tanári címet adományoz Dr. Pauk Jánosnak.2004. szeptember 10.Horváthné dr. Kepenyes Edit főtitkár
56 / 2004-06-30A Tessedik Sámuel Főiskola Tanácsa a Tessedik Sámuel Főiskola kollégiumainak szervezeti és működési szabályzata módosításait a jegyzőkönyvi kiegészítésekkel elfogadja.azonnalDr. Gulyás László oktatási rektorhelyettes
57 / 2004-06-30A Tessedik Sámuel Főiskola Tanácsa elfogadja a főiskolai tanári pályázatoknak az Oktatási Közlönyben megjelentetni kívánt szövegét az előterjesztés szerint. Megbízza a főtitkárt a pályázati felhívások közzétételével az Oktatási Közlönyben.2004. szeptember 15.Horváthné dr. Kepenyes Edit főtitkár
58 / 2004-06-30A Tessedik Sámuel Főiskola Tanácsa elfogadja a tanács 2004/2005. tanévi üléstervét.azonnalHorváthné dr. Kepenyes Edit főtitkár
59 / 2004-06-30A Tessedik Sámuel Főiskola Tanácsa támogatja az 1/2004. ROP 2.3. pályázati felhívás keretében benyújtandó „Infrastrukturális és informatikai fejlesztés Szarvason a „Minta” óvodában és iskolában” című pályázat benyújtását. A Pedagógiai Főiskolai Kar vállalja a szükséges önerő biztosítását.azonnalDr. Patay István főiskolai rektor és Patkós Zsolt igazgató
60 / 2004-06-30A Tessedik Sámuel Főiskola Tanácsa támogatja a Tessedik Sámuel Főiskola részvételét a HEFOP/2004/4.1.2. keretében benyújtandó, a „Felsőoktatási intézmények infrastrukturális feltételeinek javítása” című pályázatban. Jóváhagyja az ezzel kapcsolatos, Szarvas Város Önkormányzatával kötendő módosított együttműködési megállapodást, valamint felhatalmazza a főiskolai rektort annak aláírására.2004. június 30.Dr. Patay István főiskolai rektor
61 / 2004-06-30A Tessedik Sámuel Főiskola Tanácsa támogatja a Tessedik Sámuel Főiskola részvételét az 1/2004/ROP 3.3. keretében benyújtandó, „A felsőoktatási intézmények és a helyi szereplők együttműködésének erősítése” című pályázatban. Megbízza a főiskolai rektort, hogy a pályázat elkészítése érdekében folytassa le a tárgyalásokat a Körös-szögi Kistérségi Területfejlesztési Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának elnökével, valamint felhatalmazza a szükséges dokumentumok aláírására.2004. június 30.Dr. Patay István főiskolai rektor
62 / 2004-06-30A Tessedik Sámuel Főiskola Tanácsa támogatja a Mezőgazdasági Főiskolai Kar részvételét a HEFOP/2004/3.3. keretében benyújtandó, a „Kelet-magyarországi térség menedzserképzésének fejlesztése” című pályázatban.2004. augusztus 31.Dr. Bíró István oktatási főigazgató-helyettes
63 / 2004-06-30A Tessedik Sámuel Főiskola Tanácsa felhatalmazza a főiskolai rektort az alföldi főiskolák vezetőivel folytatandó tárgyalásokra.azonnalDr. Patay István főiskolai rektor
64 / 2004-06-30A Tessedik Sámuel Főiskola Tanácsa a "Civil mediátor” felsőfokú szakképzési szak alapításával egyetért és hozzájárul ahhoz, hogy az akkreditációs kérelmet a Gazdasági Főiskolai Kar benyújtsa.azonnalDr. Barta Árpád főigazgató

Intézmény   Szabályzatok   Tessedik Napló   Tessedik Értesítő   Dokumentum letöltés
Neptun   HÖK   Könyvtár   Informatikai bejelentő   Telefonkönyv   Képeskönyv
Tessedik Sámuel Főiskola 5540 Szarvas, Szabadság út 2.