Keresés a Tessedik Értesítőkben
Mód.: 2005-01-25

Keresett szó/szavak:


Tessedik Értesítő 2004-09-08 száma
 
Határozat sorszáma/kelteHatározat tárgyaA végrehajtás (bevezetés) határidejeFelelõse
65 / 2004-09-08A Tessedik Sámuel Főiskola Tanácsa megismerte a felsőoktatás átalakításáról szóló törvénytervezet szövegét. Megbízza a főiskolai rektort és a főtitkárt, hogy írásban fogalmazza meg a Tanács véleményét és küldje el az Oktatási Minisztériumba, valamint az írásos véleményt terjessze a Főiskolai Tanács következő ülése elé.azonnalDr. Patay István főiskolai rektor, Horváthné dr. Kepenyes Edit főtitkár
66 / 2004-09-08A Tessedik Sámuel Főiskola Tanácsa a Tessedik Sámuel Főiskola gazdasági helyzetéről készült beszámolót elfogadja.azonnalVirág Ferenc gazdasági főigazgató-helyettes
67 / 2004-09-08A Tessedik Sámuel Főiskola Tanácsa a szak képesítési követelményeit elfogadva csatlakozik az Andragógia szak (BSc szint) létesítésére irányuló kérelem együttes benyújtásához.azonnalDr. Barta Árpád főigazgató
68 / 2004-09-08A Tessedik Sámuel Főiskola Tanácsa egyetért a Mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnök alapszak indításával. Hozzájárul az indítási dokumentumok benyújtásához.azonnalDr. Vermes Pál főigazgató
69 / 2004-09-08A Tessedik Sámuel Főiskola Tanácsa egyetért a Mezőgazdasági mérnök alapszak indításával. Hozzájárul az indítási dokumentumok benyújtásához.azonnalDr. Vermes Pál főigazgató
70 / 2004-09-08A Tessedik Sámuel Főiskola Tanácsa egyetért a Növénytermesztő mérnök alapszak indításával. Hozzájárul az indítási dokumentumok benyújtásához.azonnalDr. Bukovinszky László főigazgató
71 / 2004-09-08A Tessedik Sámuel Főiskola Tanácsa egyetért a Földmérő és földrendező mérnök alapszak indításával. Hozzájárul az indítási dokumentumok benyújtásához.azonnalDr. Bukovinszky László főigazgató
72 / 2004-09-08A Tessedik Sámuel Főiskola Tanácsa megismerte az EQUAL keretében meghirdetett pályázat kiírását és egyetért a pályázati dokumentáció benyújtásával.2004. szeptember 12.Dr. Litkei Júlia egyetemi docens

Intézmény   Szabályzatok   Tessedik Napló   Tessedik Értesítő   Dokumentum letöltés
Neptun   HÖK   Könyvtár   Informatikai bejelentő   Telefonkönyv   Képeskönyv
Tessedik Sámuel Főiskola 5540 Szarvas, Szabadság út 2.