Keresés a Tessedik Értesítőkben
Mód.: 2005-01-25

Keresett szó/szavak:


Tessedik Értesítő 2004-10-13 száma
 
Határozat sorszáma/kelteHatározat tárgyaA végrehajtás (bevezetés) határidejeFelelõse
73 / 2004-10-13A Tessedik Sámuel Főiskola Tanácsa a felsőoktatási törvénytervezettel kapcsolatos vélemények írásba foglalásával megbízza a főtitkárt, annak hitelesítésével a Főiskolai Tanács jegyzőkönyv-hitelesítőit. Felhatalmazza a főiskolai rektort, hogy az írásos anyagot továbbítsa az Oktatási Minisztériumba.azonnalHorváthné dr. Kepenyes Edit főtitkár, Dr. Bukovinszky László főigazgató, Ramocsa Gábor főiskolai adjunktus, Dr. Patay István főiskolai rektor
74 / 2004-10-13A Tessedik Sámuel Főiskola Tanácsa a Tessedik Sámuel Főiskola Minőségellenőrzési Bizottságának munkájáról készült beszámolót elfogadja.azonnalDr. Kovács Kálmán minőségügyi referens
75 / 2004-10-13A Tessedik Sámuel Főiskola Tanácsa az alábbi személyek kitüntetését javasolja: Magyar Felsőoktatásért Emlékplakett: Győri László; Apáczai Csere János-díj: Dr. Micheller Magdolna; Tessedik Sámuel-díj: Dr. Szabolcsik Katalin; Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Miniszter Elismerő Oklevele: Dr. Sári László; Magyar Köztársaság Ezüst Érdemkereszt: Dr. Győrfi György; Ujhelyi Imre-díj: Dr. Kalmár Imre; Eötvös József-díj: Dr. Lengyel Lajos. Megbízza a főtitkárt, hogy a javaslatokat terjessze fel az illetékes állami szervekhez.2004. október 20.Horváthné dr. Kepenyes Edit főtitkár
76 / 2004-10-13A Tessedik Sámuel Főiskola Tanácsa a Tessedik Sámuel Főiskola munkavédelmi és tűzvédelmi helyzetéről készült beszámolót elfogadja.azonnalVeszter Vilmos munkavédelmi és vagyonbiztonsági vezető
77 / 2004-10-13A Tessedik Sámuel Főiskola Tanácsa a Tessedik Sámuel Főiskola felvételi szabályzatának módosításait a jegyzőkönyvi kiegészítésekkel elfogadja.azonnalDr. Gulyás László oktatási rektorhelyettes
78 / 2004-10-13A Tessedik Sámuel Főiskola Tanácsa a Tessedik Sámuel Főiskola tanulmányi- és vizsgaszabályzatának módosításait a jegyzőkönyvi kiegészítésekkel elfogadja.azonnalDr. Gulyás László oktatási rektorhelyettes
79 / 2004-10-13A Tessedik Sámuel Főiskola Tanácsa a Tessedik Sámuel Főiskola hallgatói részére nyújtandó támogatások és az általuk fizetendő díjak és térítések szabályzatának módosításait a jegyzőkönyvi kiegészítésekkel elfogadja.azonnalDr. Gulyás László oktatási rektorhelyettes
80 / 2004-10-13A Tessedik Sámuel Főiskola Tanácsa a Környezetgazdálkodási agrármérnöki alapképzési (BSc) szak indításával egyetért. Hozzájárul az indítási dokumentumok benyújtásához.azonnalDr. Bukovinszky László főigazgató

Intézmény   Szabályzatok   Tessedik Napló   Tessedik Értesítő   Dokumentum letöltés
Neptun   HÖK   Könyvtár   Informatikai bejelentő   Telefonkönyv   Képeskönyv
Tessedik Sámuel Főiskola 5540 Szarvas, Szabadság út 2.