Keresés a Tessedik Értesítőkben
Mód.: 2005-01-25

Keresett szó/szavak:


Tessedik Értesítő 2001-10-24 száma
 
Határozat sorszáma/kelteHatározat tárgyaA végrehajtás (bevezetés) határidejeFelelõse
46 / 2001-10-24A Tessedik Sámuel Főiskola Főiskolai Tanácsa egyetért a Tessedik Sámuel Főiskola Mezőgazdasági Főiskolai Kara vidékfejlesztési szakmérnök szakirányú továbbképzési szak indításával.2002-10-24Dr. Vermes Pál főigazgató
47 / 2001-10-24A Tessedik Sámuel Főiskola Főiskolai Tanácsa egyetért a Tessedik Sámuel Főiskola gyulai Egészségügyi Intézete egészségturizmus szervező és életmód-tanácsadó szakok indításával A szakalapítás dokumentumait az Intézet a Főiskolai Tanácsnak nyújtsa be.2002-02-01Dr. Köteles Lajos intézetigazgató
48 / 2001-10-24A Tessedik Sámuel Főiskola Főiskolai Tanácsa megbízza az előterjesztett névsor szerint a Tessedik Sámuel Főiskola Választási Elnökségét és Választási Bizottságait az SzMSz-ben meghatározott feladatok ellátásával. A megbízások 2003. december 31-ig szólnak. 2001-10-24Dr. Wébel Dezső főtitkár, ill. Választási Elnökség és Választási Bizottság
49 / 2001-10-24A Tessedik Sámuel Főiskola Főiskolai Tanácsa létrehozza az Ideiglenes Felnőttképzési Központot (IFK), felkéri a főiskola rektorát bízza meg az IFK vezetőjét.azonnalDr. Patay István főiskolai rektor
50 / 2001-10-24A Tessedik Sámuel Főiskola Főiskolai Tanácsa a jegyzőkönyvi korrekciókkal elfogadja a Tessedik Sámuel Főiskola Tanulmányi és Vizsgaszabályzatának módosítását, megbízza az oktatási rektorhelyettest, hogy a módosított TVSz-t törvényességi vizsgálatra küldje meg az Oktatási Minisztériumba.2001-10-30, ill. 2002-09-01Dr. Gulyás László oktatási rektorhelyettes
51 / 2001-10-24A Tessedik Sámuel Főiskola Főiskolai Tanácsa a kreditszabályzat előterjesztést a jegyzőkönyvi módosításokkal elfogadja. Megbízza az oktatási rektorhelyettest, hogy a szabályzatot törvényességi vizsgálatra küldje meg az Oktatási Minisztériumba.2001-10-30, ill. 2002-09-01Dr. Gulyás László oktatási rektorhelyettes
52 / 2001-10-24A Tessedik Sámuel Főiskola Főiskolai Tanácsa a Tessedik Sámuel Főiskola Intézményi Tájékoztatóra tett előterjesztést jóváhagyja. Megbízza az oktatási rektorhelyettest, hogy az Intézményi tájékoztatót az Oktatási Minisztériumba küldje meg.2001-10-30Dr. Gulyás László oktatási rektorhelyettes
53 / 2001-10-24A Tessedik Sámuel Főiskola Főiskolai Tanácsa a Tessedik Sámuel Főiskola négy kara és Egészségügyi Intézete kari, intézeti minőségbiztosítási jelentését tudomásul veszi, elfogadja. Megbízza a főiskola oktatási rektorhelyettesét, hogy a Tessedik Sámuel Főiskola minőségbiztosítási jelentését a MAB-nak küldje meg.2001-10-30Dr. Gulyás László oktatási rektorhelyettes
54 / 2001-10-24A Tessedik Sámuel Főiskola Főiskolai Tanácsa a Tessedik Sámuel Főiskola szervezeti felépítését az előterjesztés szerint, ill. a jegyzőkönyvi korrekciókkal elfogadja. Az SzMSz 33.§ (7. a,b.) pontját kiegészíti a: "kitüntetésekről" szóval, a (8) pontját az: "illetve bármely személyi rangsorolási kérdésben (pl. kitüntetések)" mondatrésszel. 2002-10-24Dr. Wébel Dezső főtitkár
55 / 2001-10-24A Tessedik Sámuel Főiskola Főiskolai Tanácsa a Tessedik Sámuel Főiskola tartalékkerete dologi előirányzatából 20 millió forint kari visszaosztásával egyetért az elvonás arányában.2001-10-24Tóth László gazdasági főigazgató
56 / 2001-10-24A TSF Főiskolai Tanácsa javasolja:
Eötvös József Díjra
Dr. Lengyel Lajos főiskolai tanárt (MFK)
Apáczai Csere János Díjra
Dr. Gulyás László főiskolai tanárt (MFK)
Nagyváthy István Díjra
Dr. Király János főiskolai docenst (MFK)
Ujhelyi Imre Díjra
Dr. Kalmár Imre főiskolai tanárt (MFK)
Miniszteri Elismerő Oklevélre (FVM):
Ácsné dr. Török Katalin főiskolai adjunktust (MFK)
Dr. Reszkető Péterné hivatalvezetőt. (MVK)
Veszter Vilmos főiskolai adjunktust (MVK)
Takácsné dr. Hájos Mária főiskolai tanárt (MVK)
2001-10-31Dr. Wébel Dezső főtitkár
57 / 2001-10-24A Tessedik Sámuel Főiskola Főiskolai Tanácsa egyetért Doc. Ing. Mária Uramová Phd. a besztercebányai Bél Mátyás Egyetem Közgazdasági Karának dékán-helyettese címzetes főiskolai tanári kinevezésével.2001-11-08Barta Árpád főigazgató, Dr. Wébel Dezső főtitkár
58 / 2001-10-24A Tessedik Sámuel Főiskola Főiskolai Tanácsa a Tessedik Hallgatói napokról szóló tájékoztatóját tudomásul veszi. Felkéri a FHÖK elnökét a következő tanácsülésre terjessze elő a 2003. évi Tessedik Hallgatói Napok tervezetét2001-12-01Orvos Vendel FHÖK elnök

Intézmény   Szabályzatok   Tessedik Napló   Tessedik Értesítő   Dokumentum letöltés
Neptun   HÖK   Könyvtár   Informatikai bejelentő   Telefonkönyv   Képeskönyv
Tessedik Sámuel Főiskola 5540 Szarvas, Szabadság út 2.