Tessedik Sámuel Főiskola (TSF) Szarvas
Mód.: 2005-01-25

A Magyar Köztársaság Országgyűlése a felsőoktatási intézményhálózat átalakításáról szóló 1999. évi LII. törvénnyel 2000. január 1-jétől létrehozta három főiskola integrációjával a Tessedik Sámuel Főiskolát. A TSF a Délkelet-Alföld négy városában regionális és országos feladatokat lát el. A főiskola székhelye Szarvas, mely város közel 220 éves pedagógus és mezőgazdász képzési múlttal rendelkezik.
A főiskola négy karán és intézetében több, mint hat és fél ezer hallgató tanul 220 oktató irányításával. Az oktatást több mint 300 szakalkalmazott segíti.


Kapcsolat
Mód.: 2005-01-25 REKTORI HIVATAL
5540 Szarvas, Szabadság út 2.
Levelezési cím: 5541 Szarvas, Pf. 37
Tel/fax.: (66) 216-581, 216-582


Főiskolai rektor: Dr. Puskás János egyetemi docens
Tel.: (66) 216-583, vagy 216-581/1012 mellék
Oktatási rektorhelyettes: Dr. Lakatos Vilmos főiskolai tanár
Tel.: (66) 216-581/1018 mellék
Tudományos és nemzetközi külkapcsolatok rektorhelyettese: Dr. Litkei Júlia egyetemi docens
Tel.: (66) 216-581/1017 mellék
Gazdasági főigazgató: Tóth László
Tel.: (66) 216-584, vagy 216-581/1014 mellék
Főtitkár: Horváthné dr. Kepenyes Edit
Tel.: (66) 216-585, vagy 216-581/1013 mellék


Intézmény   Szabályzatok   Tessedik Napló   Tessedik Értesítő   Dokumentum letöltés
Neptun   HÖK   Könyvtár   Informatikai bejelentő   Telefonkönyv   Képeskönyv
Tessedik Sámuel Főiskola 5540 Szarvas, Szabadság út 2.