Intézményi szabályzatok
Mód.: 2007-02-05
  Szervezeti és működési szabályzat(SZMSZ)
  Szervezeti és működési szabályzat(SZMSZ) mellékletei
  Könyvtár SZMSZ
  A TSF foglalkoztatási követelményrendszere
  Intézményi tájékoztató
  A TSF leltározási és leltárkészítési szabályzata
  A TSF kötelezettségvállalás és utalványozás szabályzata
  A TSF kitüntetési szabályzata
  A TSF Informatikai - Informatikai Biztonsági Szabályzata
  A TSF intézményfejlesztési terve 2007-2013.
  Hallgatókat érintő szabályok:
   TSF tanulmányi- és vizsgaszabályzata
   TSF köztársasági ösztöndíj szabályzata
   Az oktatói tevékenység véleményezésének rendje a TSF-en
   TSF tudományos diákköreinek szervezeti és működési szabályzata
   TSF Hallgatói Önkormányzatának szervezeti és működési szabályzata
   TSF hallgatói részére nyújtható támogatásokról és az általuk fizetendő díjakról és térítésekről rendelkező szabályzata
   TSF hallgatói fegyelmi és kártérítési szabályzata
   TSF kollégiumainak szervezeti és működési szabályzata
   A fogyatékossággal élő hallgatók esélyegyenlősége biztosításaának szabályzata a TSF-en
   A TSF Felvételi szabályzata
   A TSF demonstrátori szabályzata


Intézmény   Szabályzatok   Tessedik Napló   Tessedik Értesítő   Dokumentum letöltés
Neptun   HÖK   Könyvtár   Informatikai bejelentő   Telefonkönyv   Képeskönyv
Tessedik Sámuel Főiskola 5540 Szarvas, Szabadság út 2.